Info Stichting Damarza Tweewieler

Wat is een stichting?

Een stichting is een organisatievorm die gericht is op een immaterieel doel. Dit in tegenstelling tot organisatievormen als nv's en bv's, die commercieel van aard zijn. Het immateriële doel van een stichting kan van charitatieve, ideële, kunstzinnige of levensbeschouwelijke aard zijn. Dat een stichting geen commercieel doel nastreeft, betekent niet dat een stichting geen winst mag maken. Het betekent wel dat gemaakte winst niet mag worden uitgekeerd aan bij de stichting betrokken personen. De winst mag uitsluitend worden gebruikt ter verwezenlijking van het doel van de stichting.

Waarvoor wordt een stichting gebruikt?

Stichtingen worden voor diverse doeleinden opgericht, bijvoorbeeld voor:

Liefdadigheid

Sociale voorzieningen (denk aan pensioenfondsen)

Het drijven van een onderneming (bijvoorbeeld in het verzekeringswezen)

Het verbinden van ondernemingen in een concern (moeder-dochterverbanden)

Het beheren van aandelen en andere waardepapieren (bijvoorbeeld een Stichting Administratiekantoor of STAK)

Erfrechtelijke doeleinden (onderbrengen nalatenschap in stichting)

 

Een stichting is een ondernemingsvorm die niet primair is gericht op het maken van winst. Sociale of maatschappelijke doelen voeren hierbij de boventoon. Je mag wel winst maken, maar die moet gebruikt worden voor een maatschappelijk/sociaal doel. 

Bekende stichtingen zijn Amnesty International, Humanitas, Stichting tegen zinloos geweld en de Anne Frank Stichting.

 

Juist daarom is een stichting voor de meeste ondernemers niet de meest voor de hand liggende rechtsvorm voor het starten van een bedrijf. Toch kan deze ondernemingsvorm soms juist wel van pas komen.

 

Waar zijn de regels van het stichtingsrecht te vinden?

De regels van het stichtingsrecht zijn te vinden in het Burgerlijk Wetboek (artikel 2:285 t/m 2:304 BW). Naast het Burgerlijk Wetboek zijn ook de statuten van de stichting een belangrijke bron van regels.

Oprichten van een stichting - notaris nodig?

In tegenstelling tot een vereniging kan een stichting door één persoon worden opgericht. Oprichting vindt altijd plaats bij notariële akte (de oprichtingsakte). Een stichting kan ook worden opgericht bij testament, feitelijk een bijzondere notariële akte.

De akte van oprichting bevat de statuten van de stichting, die in elk geval bevatten: de naam van de stichting (met daarin het woord 'stichting'), het stichtingsdoel, de wijze van benoeming en ontslag van de bestuurders en de bestemming van het batig saldo na vereffening van de stichting in geval van ontbinding of de wijze waarop die bestemming wordt vastgesteld.

De stichting moet worden ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel. Dit wordt doorgaans door de notaris gedaan.

Mag ik een stichting oprichten met een WIA uitkering?

Je mag naast je WIA-uitkering gerust een stichting oprichten en vrijwillig runnen.

Voorwaarde is wel dat als je van UWV op zoek moet gaan naar betaald werk, deze werkzaamheden voor de stichting, je re-integratie niet in de weg staan.

Geef als het oprichten van je stichting definitief is, dit wel door aan UWV.

Je kunt daarvoor het wijzigingsformulier WIA gebruiken.

Denk er daarnaast wel om dat als je hiermee geld verdient/gaat verdienen je dit ook doorgeeft.

Heb je behoefte aan begeleiding van UWV ?

Neem dan contact op met je arbeidsdeskundige.

Je kunt daarvoor bellen met UWV, 0900-9294.

Mag een stichting één bestuurder hebben?

Je kan in je eentje een stichting besturen. Dat geldt ook voor het oprichten van een stichting. Ook kan het stichtingsbestuur bestaan uit één BV of een andere rechtspersoon.

Een stichting wordt door één of meer personen opgericht. Het is aan te raden om een stichting met minimaal drie personen in het bestuur te starten (voorzitter, penningmeester en secretaris) zodat er geen (schijn van) belangenverstrengeling is.

Stichting oprichten kosten

De inschrijfkosten bij KVK bedragen 50 euro. De overige kosten van een stichting oprichten zijn onder meer afhankelijk van de notariskosten en bedragen enkele honderden euro's. Die kunnen per notaris verschillen.

Statuten stichting

Als u een stichting opricht, moet u statuten bepalen. In de stichting-statuten staat onder meer:

*de naam van de stichting, met het woord 'stichting' als deel van de naam;

  het doel van de stichting;

*hoe bestuurders benoemd en ontslagen worden;

*de vestigingsplaats van de stichting;

*hoe besluitvorming plaatsvindt binnen de stichting;

  of er een raad van commissarissen is;

*waar het geld naartoe gaat als de stichting wordt opgeheven.

 

Meestal staan er ook regels over de organisatie in de statuten. Als u de statuten van de stichting wilt wijzigen, dan heeft u ook een akte van de notaris nodig. U moet de stichting inschrijven in het Handelsregister van KVK.

Check van te voren of de stichtingsnaam mogelijk is en of de domeinnaam vrij is.

Bedrijfsplan schrijven stichting?

Net als bij andere bedrijfsplannen start je een bedrijfsplan voor een stichting met een beschrijving van de plannen of doelen. In plaats van ondernemers beschrijf je de bestuursleden. Ervaring en motivatie wekken vertrouwen en kunnen dan ook het beste worden beschreven in het bedrijfsplan. Mocht je financiering nodig hebben voor de stichting motiveer de financieringsbehoefte dan uitvoerig en besteed aandacht aan de resultaten rekening. Waaruit bestaan de inkomsten van de stichting; giften, subsidie etc. Wanneer kan de lening worden terugbetaald? Stel dat de lening niet kan worden terugbetaald, kan de stichting dan een beroep doen op een instantie die garant staat? Uiteraard zijn dit vragen die niet aan de orde zijn als er geen sprake is van een financiering. De meeste verenigingen en stichtingen stellen echter geen bedrijfsplan op als er geen sprake is van een financieringsvraagstuk.